Konfiguracja programów pocztowych

Thunderbird

 1. Etap 1 - Wprowadznie
 2. Etap 2 - Dodanie Konta
 3. Etap 3 - Konfiguracja konta e-mail
 4. Etap 4 - Konfiguracja serwera pop3
 5. Etap 5 - Konfiguracja serwera smtp
 6. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem POP3
 7. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem POP3 i SSL
 8. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem IMAP
 9. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem IMAP i SSL

Thunderbird 24

 1. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem POP3
 2. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem POP3 i SSL
 3. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem IMAP
 4. Film - konfiguracja konta pocztowego z wykorzystaniem IMAP i SSL

The Bat

 1. Etap 1 - Wprowadznie
 2. Etap 2 - Dodanie Nowego Konta
 3. Etap 3 - Ustawienia serwerów POP3/SMTP
 4. Etap 4 - Sprawdzenie poprawności konfiguracji

Outlook 2010

 1. Etap 1 - Wprowadznie
 2. Etap 2 - Dodanie Konta
 3. Etap 3 - Ustawienia serwerów POP3/SMTP
 4. Etap 4 - Sprawdzenie poprawności konfiguracji
 1. Film - konfiguracja Outlook 2010 POP3
 2. Film - konfiguracja Outlook 2010 POP3+SSL
 3. Film - konfiguracja Outlook 2010 IMAP
 4. Film - konfiguracja Outlook 2010 IMAP+SSL

Windows Live Mail 2011

 1. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2011 POP3
 2. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2011 POP3 i SSL
 3. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2011 IMAP
 4. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2011 IMAP i SSL

Windows Live Mail 2012

 1. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2012 POP3
 2. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2012 POP3 i SSL
 3. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2012 IMAP
 4. Film - konfiguracja Windows Live Mail 2012 IMAP i SSL

Outlook Express

 1. Film - konfiguracja Outlook Express POP3
 2. Film - konfiguracja Outlook Express POP3+SSL
 3. Film - konfiguracja Outlook Express IMAP
 4. Film - konfiguracja Outlook Express IMAP+SSL